Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Jeremiás könyve:17:8

Köszöntöm Önöket!

Remetei Tamás vagyok, ennek a honlapnak a felkért szerkesztője.


Hiszem, hogy nem az árvíz, belvíz és aszálykárok, vihar és szélsőséges időjárás okozta károk enyhítésére kell fordítani az adóbevételeket, hanem a víz hasznosítását lehetővé tevő vízkormányzási rendszer helyreállítására.

Felkérem a hamarosan állami megbízással munkához látó szakembereket, szemeiket ne a sivatagi és egyéb öntözési technológiákra vessék külhoni módszereket tanulmányozva, hanem a földön szinte egyedülálló, eleink által létrehozott hármas csatornarendszert tanulmányozzák, értsék meg annak egyszerű működését. Ehez nyújt segítséget honlapunk.

Kérem a sivatagi öntözés tanulmányozása helyett vessék szemeiket a lakótrerületükön lévő folyókon áthaladó vízmennyiségre és a vízben lévő földre kijuttatandó tápanyagokra.

Mindnyájan adjunk hálát a Mindenható Istenünknek, hogy ilyen bőséges áldásban részesít bennünket és zúgolódás , panaszkodás helyett lássunk munkához egyakarattal!

Honlapunk célja

Összegyűjteni mindazt a tudományt, ami szükséges megvalósítani a kárpátmedence vízgazdálkodásának helyreállítását, eleink bölcsessége szerint.

Ez a honlap nem kisebb feladattal született mint, hogy helyreálljon a
kárpáthaza paradicsomi állapota.

Örömmel hirdetjük ki , hogy minden eszköz a kezünkben van, Országunk saját erőforrásaiból
megvalósítható a feladat.

1.prédikátor könyve:5:9 
   Az ország haszna pedig mindenekfelett a földmívelést kedvelő király.


2.példabeszédek könyve:15:14

    Az eszesnek elméje keresi a tudományt; a tudatlanok szája pedig legel bolondságot.

Várjuk , hogy bekapcsolódjanak és kérjük, hogy kapcsolatfelvételi űrlapunkat töltsék ki

-mindazon keresztény egyházak, felekezetek, gyülekezetek akik készek rendszeresen imádkozni Országunk vezetőiért, hogy Isten adjon képességet, bölcsességet és a tudományt   a hármas csatornarendszer mihamarabbi helyreállításához.A folyók nem ismerik a határokat , ezért mindazon kárpátmedencei keresztény egyházak, felekezetek, gyülekezetek akik a kárpátmedencében tejtestvéreink és kívánják előmozdítani a hármas csatornarendszer területükön történő megvalósítását és készek saját vezetőikért való Imádkozásra kérjük csatlakozzanak.

-mindazok a tudománnyal bíró emberek akik megosztanák az ide vaonatkozó ismereteiket honlapunkon és hajlandóak tenni a megvalósításáért.

-mindakok a vezetők akik egyetértenek a honlapon olvasottakkal és készek munkájukkal valamint kapcsolatrendszerükkel a saját területükön felvállalni egy kis részt a ránk váró feladatokból.

 

 

Gondolatébresztőnek tekintsük meg az alább csatolt videófilmet, melyben Dr. Andrásfalvy Bertalan professzor úr a XIV. századig létező, de elrontott folyóinkra épülő civilizációról beszél.

Engedjék meg hogy idézzek én is pár ide vonatkozó Igét a szentírásból, és hozzáfűzzem néhány gondolatomat.

A Tigris és az Eufrates folyók által öntözött Balibiloni birodalmat megismeri Jeremiás próféta és a lényegét megértve példaként említi.
Jeremiás könyve:17:8
Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik.

És a zsoltár szerzője írja Zsoltárok könyve:1:3
És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.

A Hammurapi törvényei melyek 2,25 méter magas diorit kőoszlopra, egy úgynevezett sztélére vésve maradt ránk, szigorú előírásokat tartalmaz az öntözőberendezések karbantartási költségéről. Az ókori civilizációk a folyamok mentén virágoztak.

Ismert az a bibliai történet az egyiptomi 7 szűk és 7 bő eszetndő. Az egyiptomi civilizáció is a folyójától függött.

Idézem:
Lőn pedig két esztendő múlván, hogy a Faraó álmot láta, s ímé áll vala a folyóvíz mellett.
És ímé a folyóvízből hét szép és kövér tehén jő vala ki, és legel vala a nádasban.
S ímé azok után más hét tehén jő vala ki a folyóvízből, rútak és ösztövérek, és oda állanak vala ama tehenek mellé a folyóvíz partján.
És elnyelék a rút és ösztövér tehenek a hét szép és kövér tehenet; és felserkene a Faraó.
És elaluvék és másodszor is álmot láta, és ímé hét gabonafej nevekedik vala egy száron, mind teljes és szép.
És ímé azok után hét vékony s keleti széltől kiszáradt gabonafej nevekedik vala. És elnyelék a vékony gabonafejek a hét kövér és teljes gabonafejet.
És felserkene a Faraó, és ímé álom vala. Reggelre kelvén, nyugtalankodék lelkében, elkülde azért és egybehívatá Égyiptom minden jövendőmondóját, és minden bölcsét és elbeszélé nékik a Faraó az ő álmát, de senki sem vala, ki azokat megmagyarázta volna a Faraónak.

Lássuk be nincs új a nap alatt.

A folyóink hozzák ingyen a több ezer tonna humuszt amit szét kell teríteni földjeinken a hármas csatornarendszerrel.

Őseink csodálatosan hasznukra fordították folymaink vízszintjének ingadozását. Az ár áldást hozott nem bajt.

Ajelenlegi adottságaink messze felűlmúlják eleink vizállás figyelési, rendszer vezérlési , fölmunkavégzési lehetőségeit.

A hajdani csatornarendszer felmérése, újonann történő megtervezése, kivitelezése, működtetése a mai technikai eszközökkel tudással reálisan megvalósítható feladat.

Szeretnénk ha a hármas csatornarendszer átívelne a mindenkori kormányokon és határokon, biztosítva az egész  kárpátmedencei közösség jólétét.

 

Kelt: 2012.11.16. Győr

 

 

youtube_video: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.